Lesnické služby. Odvážíme klestí z lesa.

Odvoz klestí z lesa

Lesnické práce. Manipulujeme s kládami v kopci.

Práce ve svahu

Lesnické služby. Máme dlouhý dosah ramene. Kam nedojedeme, to si přitáhneme.

Máme dlouhý dosah ramene

Lesnické práce. Vyrovnáváne klády v kopci - vždy si poradíme.

Vyrovnávání klád v kopci

Lesnické služby. Manipulujeme s ramenem.

Manipulace s ramenem

Lesnické práce. Přípravujeme klády k odvozu.

Příprava klád k odvozu

Práce v zimě. Odhrnujeme sníh.

Odhrnování sněhu

Odklízení sněhu. Upravujeme silnice v zimě.

Úprava silnice v zimě

Práce v noci. Po dohodě se zákazníkem přijedeme kdykoliv.

Práce v noci
Powered by w3.css, © Pavel Džbánek